nieuws

Informatie omtrent het bestemmingsplan

Gebubliceerd op Friday, 13 May 2011

Aanvullende informatie ontwerp bestemmingsplan

De gemeenteraad van Cranendonck heeft het College van Burgemeester en Wethouders om aanvullende informatie gevraagd omtrent het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC). Het college pakt dit zo zorgvuldig mogelijk aan. Zij verkennen en onderbouwen momenteel een aantal aspecten waaronder de mogelijke effecten van het vliegverkeer van Kempen Airport.

Zodra de informatie volledig is en de gemeenteraad op de hoogte is gesteld van de uitkomsten, wordt dit pas verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan zelf zal niet vóór of tijdens de zomervakantie ter inzage worden gelegd.