nieuws

Toelichting bij aanwijzing beschermd dorpsgezicht

Gebubliceerd op Monday, 23 January 2012

Op 21 april 2011 is, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, het dorpsgebied Budel-Dorplein aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988. Bijgevoegd is de toelichting op dit besluit.

Toelichting aanwijzing beschermd dorpsgezicht

Begrenzingenkaart