nieuws

Gebiedsvisie 'Kansen over grenzen' gepresenteerd

Gebubliceerd op Wednesday, 1 February 2012

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de sociaal economische kansen voor Cranendonck en het grensoverschrijdend gebied voor energie en zink. Het resultaat is de gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’.

Op 25 januari 2012 is deze Gebiedsvisie gepresenteerd.

Via de website http://zinknetwerk.wordpress.com/ is verdere informatie te verkrijgen en is ook het rapport te downloaden.