Proces DIC

Al meer dan tien jaar geleden begonnen de voorbereidingen voor het DIC door de gemeente Cranendonck en (de voorganger van) Nyrstar. Het doel: in Budel-Dorplein een industriepark realiseren waar bedrijven zich vestigen die gebruikmaken van elkaars faciliteiten, halffabricaten en restproducten. De ruimte is er. De laatste stappen met betrekking tot de planvorming worden eind 2011 / begin 2012 gezet.

Foto ruimte op het DIC